świadectwa energetyczne, certyfikat energetyczny

Certyfikat energetyczny dla lokalu mieszkalnego do 5 dni roboczych

Cena:

290.00 

Certyfikat energetyczny dla mieszkania odnosi się do jednostki mieszkalnej znajdującej się w wielorodzinnym budynku, który jest podzielony na wiele niezależnych mieszkań. Tego rodzaju budynki obejmują apartamentowce, bloki mieszkalne, kamienice, spółdzielcze mieszkania itp.

Podczas oceny energetycznej dla mieszkania, audytor bierze pod uwagę zarówno indywidualne cechy mieszkania, jak i ogólną charakterystykę budynku. Ocena uwzględnia takie czynniki jak izolacja termiczna mieszkania, systemy ogrzewania i chłodzenia w budynku, udział mieszkania w ogólnym zużyciu energii dla budynku, wspólne elementy konstrukcyjne i instalacje w budynku, jak również skale eksploatacyjne i zarządcze w budynku.

Quantity

Oba rodzaje certyfikatów energetycznych mają podobny cel, którym jest ocena efektywności energetycznej nieruchomości. Oceniają one zużycie energii, emisje dwutlenku węgla i dostarczają informacji na temat potencjalnych działań usprawniających i poprawiających efektywność energetyczną. Różnica polega głównie na rodzaju nieruchomości, dla której jest wydawany certyfikat i uwzględnieniu kontekstu budynku wielorodzinnego w przypadku mieszkań.

Certyfikat energetyczny dla lokalu użytkowego różni się od certyfikatu dla domu lub mieszkania głównie ze względu na przeznaczenie i charakterystykę budynku.

ETAP 1
Wybór typu nieruchomości

Wybierają Państwo typ nieruchomości w celu określenia ceny otrzymania certyfikatu.

ETAP 2
Bezpieczna płatność za certyfikat.

Wykonują Państwo płatność za wybrany rodzaj certyfikatu.

ETAP 3
Wypełnienie formularza szczegółowego dotyczącego nieruchomości.

Na maila wysyłany jest link do formularza ze szczegółowymi pytaniami dotyczącymi nieruchomości. 

W rzadkich przypadkach nieodzowna może okazać się wizyta naszego inżyniera w celu wykonania inwentaryzacji nieruchomości oraz doprecyzowania niezbędnych danych.

ETAP 4
Przygotowanie certyfikatu energetycznego.

Podane dane są przez nas analizowane oraz przeliczane zgodnie z normami z 2023r., a certyfikat przygotowywany. Nieruchomość jest kwalifikowana do określonej klasy energetycznej według wskaźnika EP. Przygotowywany Certyfikat wpisywany jest do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków.

ETAP 5
Wysłanie przez nas Certyfikatu.

Wystawione i zarejestrowane Świadectwo jest wysyłane na Państwa maila potwierdzone podpisem kwalifikowanym, bądź podpisane przesyłane jest w formie papierowej na podany adres.

Dodatkowo do Świadectwa charakterystyki dołączana jest zawsze kopia naszych uprawnień do wykonywania certyfikatów wydanych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii jak i numer zarejestrowanego Świadectwa do wglądu w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków.