świadectwa energetyczne, certyfikat energetyczny

Certyfikat energetyczny dla lokalu usługowego do 5 dni roboczych

Cena:

340.00 

Certyfikat energetyczny dla lokalu użytkowego dotyczy budynków, które są przeznaczone do celów komercyjnych lub usługowych, takich jak biura, sklepy, restauracje, hotele, centra handlowe, szpitale itp. Ocenia się efektywność energetyczną całego budynku lub części budynku wykorzystywanej do działalności komercyjnej.

Podczas oceny energetycznej dla lokalu użytkowego bierze się pod uwagę wiele czynników, takich jak izolacja termiczna, systemy wentylacyjne, oświetlenie, klimatyzacja, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i inne. W przypadku większych budynków, takich jak centra handlowe, ocena może obejmować również ogólne zarządzanie energią w budynku, planowanie zużycia energii na potrzeby różnych działań i zastosowanie zrównoważonych rozwiązań energetycznych.

Quantity

Certyfikat energetyczny dla lokalu użytkowego przedstawia informacje dotyczące zużycia energii w skali rocznej, emisji CO2, a także proponuje zalecenia dotyczące poprawy efektywności energetycznej i oszczędności energii. Może również zawierać porównanie z innymi budynkami o podobnym przeznaczeniu.

W niektórych krajach, takich jak Polska, certyfikaty energetyczne dla lokali użytkowych są obowiązkowe przy wynajmowaniu lub sprzedaży nieruchomości, podobnie jak w przypadku domów i mieszkań. Mają one na celu zwiększenie świadomości dotyczącej efektywności energetycznej w sektorze komercyjnym i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz optymalizacji zużycia energii.

ETAP 1
Wybór typu nieruchomości

Wybierają Państwo typ nieruchomości w celu określenia ceny otrzymania certyfikatu.

ETAP 2
Bezpieczna płatność za certyfikat.

Wykonują Państwo płatność za wybrany rodzaj certyfikatu.

ETAP 3
Wypełnienie formularza szczegółowego dotyczącego nieruchomości.

Na maila wysyłany jest link do formularza ze szczegółowymi pytaniami dotyczącymi nieruchomości. 

W rzadkich przypadkach nieodzowna może okazać się wizyta naszego inżyniera w celu wykonania inwentaryzacji nieruchomości oraz doprecyzowania niezbędnych danych.

ETAP 4
Przygotowanie certyfikatu energetycznego.

Podane dane są przez nas analizowane oraz przeliczane zgodnie z normami z 2023r., a certyfikat przygotowywany. Nieruchomość jest kwalifikowana do określonej klasy energetycznej według wskaźnika EP. Przygotowywany Certyfikat wpisywany jest do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków.

ETAP 5
Wysłanie przez nas Certyfikatu.

Wystawione i zarejestrowane Świadectwo jest wysyłane na Państwa maila potwierdzone podpisem kwalifikowanym, bądź podpisane przesyłane jest w formie papierowej na podany adres.

Dodatkowo do Świadectwa charakterystyki dołączana jest zawsze kopia naszych uprawnień do wykonywania certyfikatów wydanych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii jak i numer zarejestrowanego Świadectwa do wglądu w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków.